Sản Phẩm

Tủ điện lắp nổi kim loại

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: CKE

Lượt xem: 6121 (lượt)

 

Bao gồm 9 loại tủ điện với nhiều kích thước khác nhau

Tủ điện lắp nổi CKE1 : 350x250x150 (CxRxS)

Tủ điện lắp nổi CKE2 : 450x300x170 (CxRxS)
Tủ điện lắp nổi CKE3 : 520x350x170 (CxRxS)
Tủ điện lắp nổi CKE4 : 570x400x200 (CxRxS)
Tủ điện lắp nổi CKE5 : 570x400x200 (CxRxS)
Tủ điện lắp nổi CKE6 : 690x570x250 (CxRxS)
Tủ điện lắp nổi CKE7 : 570x400x200 (CxRxS)
Tủ điện lắp nổi CKE8 : 570x400x200 (CxRxS)
Tủ điện lắp nổi CKE9 : 690x570x250 (CxRxS)

Sản phẩm khác