Sản Phẩm

Tủ điện âm tường mặt nhựa Sino

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: E4FC2/4SA

Lượt xem: 2832 (lượt)

Bao gồm những chuẩn sau :

E4FC2/4SA : Tủ điện âm tường mặt nhựa từ 2 đến 4 đường
E4FC3/6SA : Tủ điện âm tường mặt nhựa từ 3 đến 6 đường
E4FC4/8SA : Tủ điện âm tường mặt nhựa từ 4 đến 8 đường
E4FC8/12SA : Tủ điện âm tường mặt nhựa từ 8 đến 12 đường
E4FC14/18L : Tủ điện âm tường mặt nhựa từ 14 đến 18 đường

Sản phẩm khác