Sản Phẩm

Ống luồn điện cứng

Giá: 10.000 Đ

Mã sản phẩm: VL9016

Lượt xem: 2071 (lượt)

Có 4 kích thước : 

1. Ống tròn cứng p16

2. Ống tròn cứng p20

3. Ống tròn cứng p25

4. Ống tròn cứng p32

 

Sản phẩm khác