Sản Phẩm

Ống luồn điện cứng

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: VL9016

Lượt xem: 3879 (lượt)

Có 4 kích thước : 

1. Ống tròn cứng p16 - VL9016/SP9016

2. Ống tròn cứng p20 - VL9020/SP9020

3. Ống tròn cứng p25 - VL9025/SP9025

4. Ống tròn cứng p32 - VL9032/SP9032

 

Sản phẩm khác