Sản Phẩm

Ổ cắm dây kéo dài

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 3SN3/T

Lượt xem: 1013 (lượt)

Gồm những chuẩn sau :

3SN3/T : Ổ cắm dây dài 3m, 3 ổ cắm, 1 công tắc

3SN5/T : Ổ cắm dây dài 3m, 5 ổ cắm, 1 công tắc
4SN3/T : Ổ cắm dây dài 4m, 3 ổ cắm, 1 công tắc
4SN5/T : Ổ cắm dây dài 4m, 5 ổ cắm, 1 công tắc
6SN3/T : Ổ cắm dây dài 6m, 3 ổ cắm, 1 công tắc
6SN5/T : Ổ cắm dây dài 6m, 5 ổ cắm, 1 công tắc

Sản phẩm khác