HUFA

DQ 8004

2.360.000 đ 4.500.000 đ

DQ 8100

2.690.000 đ 5.000.000 đ

DQ 8034

2.300.000 đ 4.300.000 đ

CN6006/8

2.940.000 đ

ML-8394

2.282.000 đ

ML-5817/800

4.100.000 đ 7.500.000 đ

CÔNG TY TNHH XD SX TM LÊ NGUYỄN