Sản Phẩm

Công tắc đồng hồ 20A

SPST Type 220-240VAC.50Hz,20A / 96 chế độ cài giờ - Thời gian tối thiểu 15 phút / Không có pin dự trữ

Giá: 785.000 Đ

Mã sản phẩm: TB35809NE5

Lượt xem: 1022 (lượt)

Chưa cập nhật

Sản phẩm khác