Sản Phẩm

Chậu tròn treo LT04

Giá: 250.000 Đ

Mã sản phẩm: LT04L1T/PT0400T

Lượt xem: 423 (lượt)

Chậu tròn treo LT04 + Chân chậu lửng

  • Trọng lượng chậu: 9,98kg(+-1)
  • Trọng lượng chân chậu: 7kg(+-1)
  • Đóng gói chậu: (510x430x210)mm
  • Đóng gói chân chậu: (375x225x290)mm

Sản phẩm khác