Sản Phẩm

Dimmer đèn

290.000 đ

Đèn vách 6060

295.000 đ

DQ 8100

2.690.000 đ 5.000.000 đ

ML-5826

3.245.000 đ

Cầu King

1.350.000 đ

Mặt 1 lỗ

8.000 đ

Cầu Queen

1.350.000 đ

Mặt 2 lỗ

8.000 đ

CN6006/8

2.940.000 đ

Cầu Sea

1.350.000 đ

Mặt 3 lỗ

8.000 đ

ML-8394

2.282.000 đ

CÔNG TY TNHH XD SX TM LÊ NGUYỄN